Álláskeresési tanácsok, Álláskeresési ötletek

Magyarországi Álláskeresők Blogja

Interjú típusok - II. rész

Cimkék: állásinterjú, interjútípusok, stresszinterjú, csoportos interjú, panel interjú, board interjú

2012 February 24.   |  9: 46

Nézzünk néhány további lehetőséget az interjúztatási opciókra!

csoportos interjú, addelmagad, interjúztatás1 Kiscsoportos interjú
A kiscsoportos interjún olyan munkatársakat is bevonnak a kiválasztásba, akik közvetlenül nincsenek hatással a döntésre, de tapasztalatukkal jelentősen hozzájárulnak a kiválasztás sikeréhez. Különösen akkor érdemes ehhez folyamodni, ha a munkakör sajátossága révén a leendő dolgozónak több belső munkatárssal, felettessel, ügyféllel kell kapcsolatban állnia. Ebből kifolyólag a kiválasztás inkább egy interjúsorozatnak felel meg, a jelöltnek ugyanis végig kell járnia leendő munkaterületeit, hogy bebizonyíthassa rátermettségét. Ezt követően minden interjúztató csoport beszámol tapasztalatairól a személyzeti osztálynak, s csak ezek összesítése után történhet meg a pályázó kiválasztása.

2.) Interjúsorozat
A fentiek alapján nagyban hasonlít az interjúsorozat a kiscsoportos interjúkhoz, a különbség, hogy itt egymás után (lehetőleg egy napon belül) történik a pályázó különböző vállalati szakemberekkel történő megismertetése. Minden interjút egy személy vezet, akinek mindössze egy kritériumot (pl. szakmai tudást, konfliktuskezelő képességet, hierarchiához fűződő érzéseit) kell alaposan feldolgoznia. Az interjúsorozat akkor sikeres, ha az egymást követő interjúk újabb képességekre, attitűdökre világítanak rá, egy minden szempontból teljes képet adva a pályázóról.

Szituációs interjú
Ez az interjútípus nevéből adódóan az adott munkakör leggyakrabban előforduló szituációit modellezi. Lehet ez egy kitalált történet vagy valós esemény, a lényeg, hogy a jelöltet mindenkor a leendő kihívások elé állítsa. Többnyire a problémamegoldó képesség, a reakcióidő, illetve a helyes cselekedet, hangnem megválasztásának értékelésére nyújt lehetőséget.

3.) Szakmai interjú
Főként olyan munkakörök pályáztatásánál jellemző, ahol a főiskolán, egyetem elsajátított ismeretekre szükségesek (programozás, tervezés, webfejlesztés stb.). Sokkal inkább a jelölt szakmai előéletét firtatják, mintsem személyes jellemzőit, a lényeg az azonnal felhasználható tudás kiderítésén van. Ebből kifolyólag az interjú levezénylése komoly szakmai felkészültséget kíván, ezért érdemes átnézni a munkaköri leírás elkészítésekor használt jegyzeteket, hogy az adott témakörben el tudjuk magunkat helyezni. A szakmai interjút általában kombinálják, illetve megerősítik egy strukturálatlan interjúval, hogy minden szempontból a lehető legjobb pályázó kiválasztása történjen meg.

4.) Kritérium szerinti interjú
Ebben az esetben a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges képességek kutatatása történik: kizárólag arra keresik a választ, a jelölt el tudja-e végezni a rá szabott feladatokat, képes-e egymaga megbirkózni a különböző problématípusokkal. Egy könyvelő esetén például megtudakolhatjuk, hogy hogyan készít el egy eredmény-kimutatást, illetőleg vezetőjelölt esetén milyen módon rendezi a konfliktusokat.

5.) Viselkedés alapú interjú
E módszer azon az elven, jobban mondva pszichológiai tényen alapul, hogy a múltbeli viselkedés meghatározza a jövőbeli cselekvést. Az interjú során a jelöltnek egy megtörtént eseményt kell felidéznie, hogy feltérképezhessük viselkedési mintáit, s ezek alapján következtethessünk munkastílusára, hozzáállására. Ezzel elkerülhetünk olyan tipikus kérdéseket, melyekre már mindenki előre felkészült, miközben folyamatosan magáról beszéltetjük a pályázót. Fontos továbbá, hogy úgy irányítsuk a beszélgetést, hogy minél több részletre derüljön fény, nehogy véletlenül az általánosítás hibájába essünk.

5.) Ebéd interjú
Az ebéd közben lefolytatott állásinterjúkra ugyanazon szabályok érvényesek, mint az irodai interjúkra. Bár a színhely kevésbé tűnik szigorúnak, ez üzleti ebéd, ahol a pályázót alaposan szemügyre veszik. Jó alkalom az álláskeresőnek közös témák megtalálására a vállalat emberével.

6.) Telefon interjú
Elsődleges, szűrő jellegű interjúk, amelyek célja a nem megfelelő végzettségű és képességű álláskeresők kiszűrése, hogy a személyes beszélgetéseken csak a legfelkészültebb pályázók jelenjenek meg. Az álláskereső célja ebben az esetben elérni, hogy személyesen is behívják.