Álláskeresési tanácsok, Álláskeresési ötletek

Magyarországi Álláskeresők Blogja

Munkanélküli segély 2013

Cimkék: munkanélküli segély, munkanélküli járadék, munkanélküli hivatal, kiszámítás, igénylés

2013 March 3.   |  20: 02

Munkanélküli segély összege, kiszámítása 2013-ban

munkanelkuli segely, addelmagad, allaskeresesA munkanélküli segély 2013-ban három típusból épül fel. Az első típus az, amelyet az álláskeresők vehetnek igénybe, mégpedig azok, akik legalább 180 nap munkanélküli járadékra voltak jogosultak és a járadék folyósítási idejét kimerítették. A munkanélküli segély iránti kérelmet a munkanélküli járadék megszűnésétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

A második típusú járadék az olyan álláskeresőknek igényelhető, akik nem jogosultak munkanélküli járadékra és az álláskereső időszakot megelőző 4 év tekintetében legalább 200 munkaviszonyban eltöltött napot tudnak igazolni.

A harmadik fajta munkanélküli segély 2013-ban azoknak az álláskeresőnek járhat, akinek a segély igénylésének időpontjában legfeljebb öt év hiányzik a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez. A feltételben azonban szerepel, hogy minimum 140 napig részesült munkanélküli járadékban és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, valamint a munkanélküli járadék folyósítási idejének kimerítését követő 3 éven belül betölti a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

A munkanélküli segély folyósításának kezdő napja minden esetben a kérelem benyújtását követő nap. A folyósítás időtartama a munkanélküli segély esetében 2013 évben az első és második fajtájú segélynél 90 nap. Ha az álláskereső a kérelem benyújtásakor betöltötte az ötvenedik életévét, a segély első típusára nézve a folyósítási időszak 90 nappal meghosszabbodik, így összesen 180 napra lesz az illető jogosult. A harmadik fajta munkanélküli segély az öregségi-, rokkantsági-, vagy baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultság megszerzéséig folyósítható.

Nagyon fontos tudni, hogy melyik az az eset, amikor a munkanélküli segélyt szüneteltetni kell. A segély nem folyósítható, ha az álláskereső rövid ideig – legfeljebb 90 napig – tartó keresőtevékenységet folytat és ezt a munkaügyi központnak bejelentette. Nem lehet segély folyósítani a rövid időtartamú, közhasznú munkavégzés idejére, előzetes letartóztatás, szabadságvesztés, elzárás ideje alatt, valamint annak az álláskeresőnek, aki terhességi gyermekágyi-, gyermekgondozási segélyre, vagy gyermekgondozási díjra vonatkozó igényt jelentett be. A harmadik típusú munkanélküli segély szünetel 90 napig, ha az álláskereső nem jelenti a kereső tevékenység folytatását, vagy a munkanélküli segély szüneteltetése alatt keresőtevékenységet folytatott, mellyel álláskeresési járadékra lett jogosult.

A munkanélküli segély 2013-ban is csak rövid idejű átmeneti támogatás jelent. Az álláskeresőnek és munkaadónak egyaránt fontos tájékozódni a pályakezdő munkavállalók alkalmazását illetően. A Munkaügyi Központ a pályakezdők elhelyezkedését segítendő, támogatást nyújt azoknak a cégeknek, akik vállalják a Munkaügyi Központ által legalább 90 napja nyilvántartott pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatását olyan munkakörben, amelyben a munkanélküli megfelelő munkatapasztalatot szerezhet a jövőre nézve, végzettségének, képzettségének megfelelő irányban. A támogatás mértéke a munkavállaló munkabérének 80%-a, de a támogatás összege nem haladhatja meg szakképzetlen pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresének 80%-át, középfokú szakképzettségű pályakezdő esetében a kötelező legkisebb munkabér kétszeresének 80%-át, felsőfokú szakképzettségű pályakezdő esetében pedig a kötelező legkisebb munkabér két és félszeresének 80%-át.