Álláskeresési tanácsok, Álláskeresési ötletek

Magyarországi Álláskeresők Blogja

Munkanélküli segély 2014, járadék

Cimkék: munkanélküli segély, álláskeresési járadék, járadék összeg, járadék visszaigénylése

2014 August 29.   |  22: 06

Munkanélküli segély, azaz az álláskeresési járadék

munkanélküli segély 2014, álláskeresési járadék, addelmagad.huAhogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya is kimondja, mindenkinek joga van a munkához. Sajnos ez nem mindig ilyen egyszerű és alakulhat úgy az életünk, hogy átmenetileg nem tudjuk gyakorolni eme jogunkat. Sokan sajnos nem tudják, ilyen esetben milyen segítséget kaphatnak és kihez fordulhatnak.

Cikkünk egy kis segítséget szeretne adni, hogy a munkahely elvesztése után milyen pénzügyi segítség igényelhető, kinek jár ez az összeg és hogyan vehető igénybe.

Az első fontos kérdés, hogy kik vehetik igénybe az ellátást. Régen ezt az összeget munkanélküli segélynek nevezték, azonban napjainkban a hivatalos elnevezése álláskeresési járadék lett, ezzel is utalva az ellátás átmeneti és ösztönző mivoltára. Az ellátás nem alanyi vagy szociális jogon jár. Minden személynek rendelkeznie kell a munkakeresését megelőző 3 éven belül 360 nap jogosultsági idővel (ledolgozott napok száma), ami annyit jelent, hogy ezen időszak alatt vagy a munkáltatója vagy vállalkozóként önmaga fizetett járulékokat.

Az összeget a munkaügyi központba való regisztráció napjától számítják. Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamaminimum 36 nap, de maximum 90 nap lehet.  Minden 10 nap jogosultsági idő,1 nap járadékfolyósítási időnek felel meg. Az álláskeresési járadék összegét a munkakeresést megelőző 4 naptári negyedév átlagkeresete alapján számítják. Pontosabban az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért munkaerő-piaci járulék alap havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. Ha az elmúlt 4 negyedévben egyáltalán nem állt fent jogviszony, ebben az esetben a járadék igénylésének napján érvényes legkisebb munkabér (minimálbér) 130% lesz a járadék megállapításának alapja. Az álláskeresési járadék napi összege a járadékalap 60%, ami nem lehet nagyobb az adott napon hatályos legkisebb munkabér napi összegénél.

A folyamatot a megyei (fővárosi) kormányhivatal járási (kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségén kell elkezdenünk. Itt egy regisztrációs lapot kell kitöltenünk, amihez szükségünk lesz személyi igazolványra, lakcím kártyára, adókártyára, TAJ kártyára, esetlegesen bankszámlaszámra és a végzettségünket igazoló dokumentumokra. Ezután a regisztráció érvényes lesz. Részt kell még vennünk egy általános tájékoztatónk ahol megkapjuk a megfelelő információkat és egy határozatot a kiszámított járadék összegéről.

Az álláskeresési járadék az adott feltételekkel szünetel:
- ha az álláskereső tgyásra, gyedre vagy gyesre válik jogosulttá,
- előzetes letartóztatásban van, kivéve, ha a szabadságvesztés, pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg
- közfoglalkoztatásban vesz részt
- rövid időtartamú, legfeljebb 90 napig tartó kereső tevékenységet folytat (kivéve az egyszerűsített szerződéssel való munkavégzés)
- keresetpótló juttatásban részesül
- az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít

Az álláskeresési járadék az adott feltételekkel szüntethető meg:
- az álláskereső kérésére
- ha az álláskereső munkát talál
- oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat
- ha megváltozott munkaképességűek ellátására válik jogosulttá
- ha az álláskereső elhalálozik
- az álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette
- olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül

Ha sikerül munkát találnunk ami, határozatlan időtartamú, eléri a napi 4 órát ebben az esetben, lehetőségünk van arra, hogyha nem merítettük még ki a folyósítási időnket, hogy a fennmaradó időtartamra járó járadék összegének 80%-t egy összegben visszaigényeljük. Ha van rá lehetőség ne felejtsünk el élni ezzel.

Érdemes tájékozódni az adott járási kormányhivatal munkaügyi kirendeltségénél a támogatott oktatási lehetőségek után, illetve számos munkalehetőséggel segítik az álláskeresőket.