Álláskeresési tanácsok, Álláskeresési ötletek

Magyarországi Álláskeresők Blogja

Munkabérek, illetmények 2014

Cimkék: minimálbér, garantált bérminimum, közfoglalkoztatási bér, nyugdíj, nyugellátás

2014 September 8.   |  22: 21

Mi mennyi 2014-ben?

minimálbér 2014, addelmagad.hu1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

 

Havi bér  Ft/hó

Hetibér Ft/hét Napi bér Ft/nap Óra bér Ft/óra

Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. § (1) bek.

101500Ft 23360Ft 4670Ft 580Ft
Garantált bérminimum* 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. § (2) bek. 118000Ft 27160Ft 5430Ft

679Ft

Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. - 496/2013. (XII.29.) Korm.r. 2.§

99100Ft 22840Ft 4568Ft -

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. - 496/2013. (XII.29.) Korm.r. 3.§

85050Ft 19600Ft 3920Ft -

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. - 496/2013. (XII.29.) Korm.r. 3.§

109040Ft 25120Ft 5024Ft -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg

** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg

*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2013. évi CCXXX. tv. 54. § (1) bek. (Költségvetési tv.) – 2011. évi CXCIX. tv. 132. §

38.650,-Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2013. évi CCXXX. tv. 55. § (1) bek. b) pont (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat 2013. évi CCXXX. tv. 56. § (1)-(2) bek. (Költségvetési tv.) – 2011. évi CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.

391.600,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2013. évi CCXXX. tv. 56. § (3)-(4) bek. (Költségvetési tv.) – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

4.000,-Ft/óra

Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 2013. évi CCXXX. tv. 57. § (1) (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §

15.000,-Ft/hó

A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bek.

minimálbér 30%-a 30.450,-Ft/hó

A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek.

minimálbér 20%-a 20.300,- Ft/hó

A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek.

minimálbér 5%-a 5.075,- Ft/hó

2.      A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §

28.500,-Ft/hó

Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

24.250,-Ft/hó

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára 2014. január 1-jétől 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

83.470,-Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1)-(2) bek.

minimálbér 30%-a
27.900,-Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege 2011. évi CXCI. tv. 12. § (1)-(2) bek.

minimálbér 30%-a
27.900,-Ft/hó